งานสตรอเบอรี่ของดีอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จัดอย่างยิ่งใหญ่

  
     งานสตรอเบอรี่ของดีอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จัดอย่างยิ่งใหญ่ แนะนำผลผลิตสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง พร้อมแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนได้รู้จักอย่างแพร่หลาย
นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรอเบอรี่ ของดีอำเภอสะเมิง ซึ่งงานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2553 ณ บริเวณถนนด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสะเมิงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งอำเภอสะเมิงมีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าเขา และธรรมชาติที่สวยงามจนได้ชื่อว่า เป็นสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีแหล่งปลูกสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกถึง 2,765 ไร่ สามารถจำหน่ายผลผลิตในรูปผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูป ทำรายได้เข้าจังหวัดปีละจำนวนมาก จนกล่าวกันว่า สตรอเบอรี่ที่อำเภอสะเมิงรสชาติอร่อยและมีคุณภาพดีที่สุดในเมืองไทย
นอกจากนี้อำเภอสะเมิงยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อีกมากมาย เช่น กล้วยอบ ผ้าทอกะเหรี่ยง ดอกเก๊กฮวย หญ้าหวาน พืชผักผลไม้เมืองหนาวและผลผลิตจากโครงการหลวง
งานสตรอเบอรี่ของดีอำเภอสะเมิง จัดต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 9 แล้ว ในงานมีนิทรรศการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประกวดสตรอเบอรี่ ประกวดธิดาสตรอเบอรี่ ประกวดธิดาชนเผ่า ธิดาจำแลง การจำลองวิถีชีวิตชนเผ่า มหรสพและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
 
13 กุมภาพันธ์ 2553 , 15:02 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่