หอมหัวใหญ่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วร้อยละ 50 ขณะที่อีกร้อยละ 35 มีผู้รับซื้อแล้ว

  
     หอมหัวใหญ่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วร้อยละ 50 ขณะที่อีกร้อยละ 35 มีผู้รับซื้อแล้ว ยังเหลือผลผลิตอีกเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น โดยหอมหัวใหญ่แม่วางนับว่ามีรสชาติดีที่สุดในโลก
นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ นายอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ผลผลิตหอมหัวใหญ่ของอำเภอแม่วางออกสู่ท้องตลาดแล้วร้อยละ 50 ส่วนที่ยังเหลืออีกร้อยละ 35 ส่วนใหญ่มีพ่อค้าเข้าไปรับซื้อแล้ว ยังคงเหลือจริง ๆ อีกประมาณร้อยละ 15 เท่านั้น จึงไม่น่ามีปัญหาเรื่องตลาดในปีนี้
หอมหัวใหญ่ของอำเภอแม่วาง ถือว่าเป็นที่ยอมรับในหมู่นักชิมและผู้ประกอบอาหาร ว่ามีรถชาติดีที่สุดในโลก แม้แต่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบสำหรับการปรุงอาหารที่สุดในโลก ก็ยังเลือกหอมหัวใหญ่จากอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งญี่ปุ่นนับเป็นตลาดใหญ่ของหอมหัวใหญ่จากแหล่งผลิตแม่วาง หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตหอมหัวใหญ่แล้ว เกษตรกรบางส่วนได้เริ่มปลูกข้าวโพดหวาน ซึ่งมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน โดยทำในระบบ contract farming กับโรงงานในพื้นที่ อันจะทำให้ไม่ต้องหาตลาดเอง และมีรายได้ตลอดปี โดยอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกหอมหัวใหญ่ที่ใหญ่อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกกว่า 3,000 ไร่ ผลผลิตแต่ละปีกว่า 15,000 ตัน
ธนวันต์-อรนุช-มยุรี สวท.เชียงใหม่
 
15 กุมภาพันธ์ 2553 , 14:23 น. , อ่าน 1249  

 ข่าวโดย