โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานสืบสานวิถีล้านนา

  
    โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานสืบสานวิถีล้านนา เพื่อปลุกกระแสการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาแก่เยาวชนและคนรุ่นใหม่
นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ผู้อำนวยการโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2553 โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จะจัดงานสืบสานวิถีล้านนา วิถีแห่งภูมิปัญญา เพื่อการพึ่งพาตนเอง ซึ่งงานดังกล่าวเกิดจากแนวคิดของกลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาและพ่อครู แม่ครู ที่เห็นว่ากระแสการอนุรักษ์ล้านนาเริ่มซบเซา เยาวชนหันไปสนใจวัฒนธรรมตะวันตก จึงจะจัดงานดังกล่าวเพื่อสร้างกระแสอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา จัดหารายได้เพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการของพ่อครู แม่ครูที่เสียสละอุทิศตน แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากที่ใด ในงานผู้ร่วมงานทุกคนต้องแต่งกายพื้นเมือง เพื่อร่วมสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งล้านนา ชมการสาธิตและเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนากับพ่อครู แม่ครู การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเครือข่ายเยาวชนสืบสานล้านนา เปิดข่วงนวัตกรรมเพื่อศิลปวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ข่วงละอ่อนและการละเล่นพื้นบ้านล้านนา ชิมขันโตกดินเนอร์แบบล้านนา พร้อมชมการแสดงจากแขกรับเชิญพิเศษ
ในงานยังจะมอบรางวัลสำหรับผู้แต่งกายพื้นเมืองงามด้วย นอกจากนี้ยังมีทัวร์วัฒนธรรม นั่งรถรางศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา เที่ยวชุมชนช่าง ไหว้พระ 9 วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต และข่วงอู้จ๋า ผญาล้านนา หรือเวทีเสวนาสืบสานภูมิปัญญาล้านนาให้สนุกกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ใหม่ก็เอา เก่าก็บ่ละ โดยกำลังประสานโน้ต อุดม แต้พานิช บุญศรี รัตนัง สนั่น ธรรมธิและเอ็ม เดอะสตาร์ มาร่วมเสวนา
 
15 กุมภาพันธ์ 2553 , 19:03 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อรนุช สวท. เชียงใหม่