ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและงานช่างสิบหมู่ล้านนาเฉลิมพระเกียรติ

  
    
ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ ร่วมกับ กรมศาสนา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และองค์กรชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและงานช่างสิบหมู่ล้านนาเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ ร่วมกับ กรมศาสนา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และองค์กรชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและงานช่างสิบหมู่ล้านนาเฉลิมพระเกียรติ เป็นครั้งแรก เพื่อให้ผู้บรรพชาอุปสมบท ศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนา และฝึกสมาธิจากการเรียนรู้งานช่างสิบหมู่ล้านนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเพื่อสร้างศาสนทายาท สืบทอดพระพุทธศาสนา และสานงานพุทธศิลป์ งานช่างสิบหมู่ล้านนา บรรพชาสามเณร จำนวน 59 รูป อุปสมบทพระภิกษุ จำนวน 9 รูป และบวชศีลจาริณี จำนวน 21 คน
ปัจจุบันวัดศรีสุพรรณเป็นเป็นที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้งานช่างสิบหมู่ล้านนา สนองงานตามพระราชดำริ เป็นวัดในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่างหล่อ และหัตถกรรมเครื่องเงิน และยังได้รับการจัดตั้งเป็น ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน กระทรวงวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งโครงการดังกล่าวจัดระหว่าง วันที่ 31 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2553 ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2553 ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการดังกล่าวโดยการร่วมบริจาค เครื่องอัฐบริขาร และภัตตาหาร ติดต่อได้ที่ วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
16 กุมภาพันธ์ 2553 , 18:41 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – อรนุช สวท. เชียงใหม่