งานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ (ชนเผ่า) อำเภอเชียงดาว ครั้งที่ 1

  
    
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ (ชนเผ่า) อำเภอเชียงดาว ครั้งที่ 1 ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2553 มีกิจกรรมมากมายของชนเผ่าและการแสดงที่พิเศษจากประเทศญี่ปุ่น
นายสุพจน์ หอมชื่น นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ (ชนเผ่า) อำเภอเชียงดาว ว่า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามของชนเผ่าให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพื่อกระจายรายได้จากเมืองสู่ชนบท อีกทั้งทำให้เกิดความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างชนเผ่าและทางราชการมากขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมและการแสดงของชนเผ่ามากมาย เช่น นิทรรศการชาติพันธุ์ (ชนเผ่า) นิทรรศการโครงการหลวง พิธีไหว้เทพแห่งการเพาะปลูก การเดินขบวนชนเผ่า การแสดงพิเศษชุด เอซ่า จากประเทศญี่ปุ่น พร้อมการนำชมโรงงานทอผ้าและยอมผ้า แบบธรรมชาติ สาธิตโดยชาวปกาเก่อญอและชาวญี่ปุ่น โดยการจัดงานครั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นตอบรับเข้าร่วมงานประมาณ 700 คน
นายอำเภอเชียงดาวกล่าวด้วยว่า เชียงดาวเป็นอำเภอที่เก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรร้อยละ 70 ที่เป็นชนเผ่า มากที่สุดในประเทศไทย โดยงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ (ชนเผ่า) อำเภอเชียงดาว ครั้งที่ 1 มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 27- 28 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ดอยหลวง บ้านยางปูโต๊ะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และจะจัดเป็นพิธีสืบต่อไปเป็นประจำทุกปี
 
16 กุมภาพันธ์ 2553 , 18:41 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พยนต์ – มยุรี – อรนุช สวท. เชียงใหม่