มหาวิทยาลัยแม่โจ้สร้างเกษตรกรตัวอย่าง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ผลิตลำไยนอกฤดูเงินล้าน

  
    เกษตรกรจากอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้ารับการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้ว สามารถผลิตลำไยนอกฤดูจาก 200 ต้น ขายได้เงินกว่าล้านบาท
จ่าสิบเอกอุดม รังสรรค์ เกษตรกรผู้ปลูกลำไยชาวตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เนื่องจากพื้นที่อำเภอดอยเต่าเป็นพื้นที่ดอย ดินเป็นดินทราย เกษตรกรร้อยละ 90 ปลูกลำไย ซึ่งตนเองและครอบครัวก็คือ 1 ในนั้น มีพื้นที่ปลูกลำไยประมาณ 70 ไร่ โดยทำต่อเนื่องกับครอบครัวของภรรยาที่ปลูกลำไยมาตั้งแต่ปี 2519 จนกระทั่งปี 2541 เริ่มมีการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต ที่สามารถทำให้ลำไยออกดอกนอกฤดู จึงได้หันมาผลิตลำไยนอกฤดูตั้งแต่ปี 2543 แต่เนื่องจากไม่เข้าใจในหลักการใช้สารรวมถึงเทคนิคองค์ความรู้อย่างเพียงพอ จึงไม่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตลำไยนอกฤดู
ต่อมาในปี 2548 ได้เข้ารับการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยทีมงานวิทยากร ผศ.พาวิน มะโนชัย ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วนำไปผสมผสานกับประสบการณ์ รวมทั้งการดูงานจากแหล่งผลิตลำไยนอกฤดูในจังหวัดอื่น แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาการผลิตลำไยในสวนของตัวเอง นอกจากนั้น ยังได้รวมกันก่อตั้งชมรมพัฒนาคุณภาพลำไยขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิก 800 คน ทำการผลิตลำไยนอกฤดูแบ่งเป็นรุ่นโดยการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนจึงประสบความสำเร็จ ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ 2553 นี้ สามารถขายผลผลิตจากลำไย 200 ต้นได้เงิน 1,200,000 บาท
จ่าสิบเอกอุดมกล่าวถึงความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้และการศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ ว่าประกอบด้วย เทคนิคและการบริหารจัดการลำไยนอกฤดู เช่นการกำหนดพื้นที่ปลูก ระยะปลูก ระยะเวลา วิธีการและปริมาณการใส่สาร การตัดแต่งกิ่ง การให้น้ำ การให้ปุ๋ย การดูแลรักษาโรคและแมลงศัตรูพืช ที่สำคัญ เกษตรกรต้องมีความขยันและเอาใจใส่อย่างจริงจัง จึงจะสามารถประสบความสำเร็จเป็นเกษตรกรปลูกลำไยเงินล้านได้ โดยเกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0-5387-3938-9
 
17 กุมภาพันธ์ 2553 , 17:54 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่