สหรัฐอเมริกาเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจภาคเหนือของไทย พร้อมสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 จี ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การศึกษา และปัจจัยพื้นฐานด้านการลงทุน

  
    
นายเอริค จี. จอห์น เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเปิดการประชุมนานาชาติ เรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือของประเทศไทย โอกาสและความท้าทายในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Northern Thailand’s Creative Economy Conference: Opportunities and Challenges in IT Sector) ซึ่งสถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดขึ้น เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการก้าวสู่ปีที่ 60 ของสถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอเมริกัน กับบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นการสร้างหุ้นส่วนธุรกิจใหม่ๆ กระตุ้นให้มีการเลือกสรรบุคลากรทักษะสูงสาขาไอทีในภาคเหนือ สร้างฐานสำหรับการขาย การบริการ และโอกาสในการลงทุน
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยกล่าวว่า ประเทศไทยกำลังมีการส่งเสริมและพัฒนายุทธศาสตร์ที่สำคัญ เช่น การสร้างระบบโทรคมนาคมที่ทันสมัย การเร่งผลักดันระบบ 3 จี การปรับปรุงและยกระดับการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผ่านระบบการศึกษาไทย และการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติโดยมาตรการจูงใจ รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระเบียบข้อบังคับที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนั้น มีลักษณะเฉพาะตัวที่ตั้งอยู่บนฐานของการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาชั้นนำอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นกำลังในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี
การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ รวมถึงผู้แทนจากบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของอเมริกัน เช่น ไมโครซอฟท์ ออราเคิล เอสเอเอส ซอฟท์แวร์ และ ไอบีเอ็ม เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ซึ่งทุกภาคส่วนมีแนวคิดที่จะให้สามารถดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอเมริกัน ที่จะผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT hub ต่อไป
 
18 กุมภาพันธ์ 2553 , 15:12 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ – มยุรี – อรนุช สวท. เชียงใหม่