มณฑลทหารบกที่ 33 จัดงานดอกไม้บานล้านนาครั้งที่ 1 ปลายเดือนนี้ เพื่อใช้พื้นที่โครงการตลาดต้นไม้ให้เป็นประโยชน์แก่กำลังพลและครอบครัว และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม

  
    
พันตรีสุทัศน์ รัตนประชารมย์ นายทหารประชาสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า งานดอกไม้บานล้านนาครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อใช้พื้นที่บริเวณโครงการตลาดต้นไม้ ให้เป็นสวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัว ได้ใช้ประโยชน์และหารายได้พิเศษ อีกทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชน ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ที่อยู่อาศัย ลดมลภาวะของเมืองเชียงใหม่ รณรงค์ไม่เผาขยะหรือกิ่งไม้ ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการพัฒนาการปลูกต้นไม้ให้แพร่หลาย
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประกวดต้นไม้ ประกวดจัดสวน พืชผัก ไม้ดอก พืชสมุนไพร การจัดกาดหมั้ว และการแสดงดนตรีจากมณฑลทหารบกที่ 33 โดยงานมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2553 ณ บริเวณโครงการตลาดต้นไม้ มณฑลทหารบกที่ 33 ตั้งแต่ เวลา 17.00 น. – 21.00 น. ทุกวัน
 
18 กุมภาพันธ์ 2553 , 17:21 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   พยนต์ - อรนุช –มยุรี สวท. เชียงใหม่