ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นพดลพานิช จัดโครงการ “ช่างชิงแชมส์” เพื่อพัฒนาฝีมือช่าง เพิ่มมาตรฐานวิชาชีพ

  
    
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นพดลพานิช โฮมเอ็กเปิร์ท จะจัดโครงการ “ช่างชิงแชมส์” ในงาน นพดลเอ็กเปิร์ทแฟร์ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานรวิชาชีพช่างในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นจุดนัดพบแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างเครือข่ายของผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมา ช่าง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในงานพบกับการแข่งขัน ช่างชิงแชมส์ 5 ประเภท เช่น ช่างปูกระเบื้อง ช่างต่อท่อประปา ช่างสีฉาบบางและสร้างลาย ช่างเฟอร์นิเจอร์และทาสีไม้ ช่างปูนก่อและฉาบลายศิลป์ สามารถสมัครเป็นทีมๆ 3 คนต่อ ประเภท สำหรับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น 20 องค์กรแรก ที่ส่งผู้เข้าร่วมอบรมทุกประเภท จะได้รับปูนซีเมนต์จำนวน 1 ตัน เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ และหากผู้เข้าร่วมแข่งขันของหน่วยงานใดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับถังน้ำใจช่วยภัยแล้ง ขนาด 2, 000 ลิตร จำนวน 1 ใบ ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันแต่ละสาขาจะได้รับหมวกเกียรติยศ ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 10, 000 บาท
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม การจำหน่ายสินค้านาทีทอง การแสดงสินค้าวัสดุก่อสร้าง สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กิจกรรมบันเทิง และการแสดงคอนเสิร์ต โดยงานจะจัดระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2553 ณ นพดลพานิช โฮมเอ็กเปิร์ท สาขาสันกำแพง ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 โทรศัพท์ 08-6428-5575
 
19 กุมภาพันธ์ 2553 , 17:24 น. , อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   พยนต์ – อรนุช – มยุรี สวท.เชียงใหม่