ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยสู่มาตรฐานฝีมือแรงงาน

  
    
นางสาวอาภากร ว่องเขตกร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานยกระดับฝีมือแรงงานไทยเพื่อให้เกิดทักษะฝีมือในการทำงานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในการทดสอบความรู้ ทักษะความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ ซึ่งเมื่อแรงงานผ่านการทดสอบแล้วจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นหลักฐานว่ามีฝีมืออยู่ในระดับประกันคุณภาพ
นอกจากนี้การเปิดเวทีอบรมและแข่งขัน ช่างชิงแชมป์ ระหว่างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทนพดลพานิช จำกัด จะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาที่เกี่ยวกับช่างก่อสร้าง และเป็นการกระตุ้นให้แรงงานไทยได้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะฝีมือเพื่อเข้าสู่กระบวนการจ้างงานและสร้างรายได้ที่เหมาะสม โดยจัดวิทยากรให้ความรู้เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน และร่วมเป็นคณะกรรมการการแข่งขันช่างชิงแชมป์ โดยจะเป็นการสร้างโอกาสให้ช่างในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ใช้พื้นที่ในการพัฒนาฝีมือและเพิ่มมาตรฐานวิชาชีพให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานต่อไป
 
19 กุมภาพันธ์ 2553 , 17:24 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์-มยุรี สวท. เชียงใหม่