มูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ จัดเสวนาโลกกับภัยพิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา และทำพิธีเปิดบุญที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ประธานมูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ ร่วมเสวนาโลกกับภัยพิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา และทำพิธีเปิดบุญที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมชี้ว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องใส่ใจรากเหง้าของตน และสำนึกในบุญคุณของบรรพชน
อาจารย์ทิพากร รินไธสงค์ ประธานมูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ นำญาติธรรมพร้อมพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่พร้อมจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศ ประมาณ 60 คน ทำพิธีเปิดบุญและร่วมเสวนาหัวข้อ โลกกับภัยพิบัติ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ณ คุ้มขันโตก จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล เผยแผ่ธรรมเพื่อสันติสุข สันติภาพของมวลมนุษย์ รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลก นอกจากนั้น ยังเป็นการนำเอาแนวทางตามคำสอนของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติให้เกิดปัญญา นำไปสู่หนทางแห่งความสุขของมหาชนชาวโลกสืบต่อไป
ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันโลกเกิดภัยพิบัติขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งภัยธรรมชาติที่นับวันจะรุนแรงและซับซ้อน ซึ่งไม่สามารถป้องกันและแก้ไขได้โดยตรง แต่หากมนุษย์ตั้งอยู่ในความรู้จักพอและไม่ประมาท ก็สามารถลดความรุนแรงหรือหลีกเลี่ยงได้ ส่วนภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ หากมนุษย์ทั้งหลายมีศีลธรรม รู้จักเคารพซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน โดยสิ่งหนึ่งที่จะสามารถนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีของมนุษย์ได้นั้น คือการรู้จักประวัติศาสตร์ รู้จักรากเหง้าของตนเอง และการรู้จักเคารพเทิดทูนวีรกรรมของบรรพชน ที่ได้สรรค์สร้างความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขให้แก่บ้านเมืองมาอย่างยาวนาน ส่วนผู้ที่กระทำผิดคิดร้ายต่อบ้านเมืองนั้น แม้ไม่มีผู้สาปแช่งก็จะต้องได้รับกรรมสนองตามแต่ผลกรรมที่ผู้ใดได้กระทำไว้
 
20 กุมภาพันธ์ 2553 , 18:14 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่