จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าโครงการถนนสีขาว เพื่อควบคุมวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุทางถนนและลดความสูญเสีย

  
    จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าโครงการถนนสีขาว เพื่อควบคุมวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุทางถนนและลดความสูญเสีย เริ่มต้นนำร่องที่ถนนโชตนาตลอดสาย และบริเวณสี่แยกรินคำ
นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า หลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อไปจนถึงเทศกาลสงกรานต์ ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ปรับแผนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นจำนวนมากและไม่มีทีท่าว่าจะลดลงได้ ปัญหาส่วนหนึ่งเนื่องจากผู้ขับขี่ขาดระเบียบวินัยและการปฏิบัติตามกฎหมาย จึงได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตำรวจ ให้มีการนำเอากฎหมายจราจรมาบังคับใช้อย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะเกิดความเกรงกลัว และตระหนักถึงความปลอดภัยมากกว่าการตักเตือนอย่างที่เคยปฏิบัติมา
ในขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้ปฏิบัติตามนโยบายของทางจังหวัด โดยจัดทำโครงการถนนปลอดภัย (ถนนสีขาว) กำหนดให้ถนนโชตนาทั้งสาย ตั้งแต่แยกข่วงสิงห์ ถึงแยกกองพันสัตว์ต่าง เป็นถนนปลอดภัย (ถนนสีขาว) ที่ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะทุกชนิดจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 100 % เพื่อเป็นถนนตัวอย่าง โดยในเบื้องต้นจะมีกระบวนการในการประชาสัมพันธ์ เริ่มจากการตักเตือน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2553 ภายใต้มาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่มอเตอร์ไซด์ เปิดไฟใส่หมวก การนำเหยื่อที่ประสบภัยจากอุบัติเหตุมาร่วมรณรงค์ การตรวจวัดแอลกอฮอล์ และบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับอย่างเข้มงวด ทั้งการตรวจโดยเจ้าหน้าที่และตรวจจับด้วยกล้อง CCTV จากนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ และจะดำเนินการกับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น
 
20 กุมภาพันธ์ 2553 , 18:16 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่