คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

  
     คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ล่าสุดมีพิธีวางศิลาฤกษ์แล้ว
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ณ บริเวณอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมจัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าอาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยพระรูปหล่อจะเป็นโลหะผสมทองแดง ฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มพระยศ ลักษณะท่าประทับยืน ขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง ประมาณการค่าใช้จ่ายประมาณ 7 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณจากการรับบริจาคสมทบทุนในการนจัดสร้างจากขบวนการสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไป
ในการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เป็นทุนการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์นั้น ได้จัดทำของที่ระลึกมอบแก่ผู้บริจาคสมทบทุนการจัดสร้าง ประกอบด้วย เหรียญที่ระลึก 3 ลักษณะ รูปหล่อพระรูปจำลองสูง 12 นิ้ว
 
21 กุมภาพันธ์ 2553 , 18:58 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่