องค์กรภาครัฐและเอกชนขานรับการดำเนินงานมุ่งสู่เมืองเชียงใหม่ เขียว สวย หอม

  
     องค์กรภาครัฐและเอกชนขานรับการดำเนินงานมุ่งสู่เมืองเชียงใหม่ เขียว สวย หอม เตรียมผลักดันให้ปลูกและอนุรักษ์ต้นไม้ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
เวทีเสวนาการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวชุมชน มุ่งสู่เมืองเชียงใหม่ เขียว สวย หอม ณ บริเวณสวนริมฝั่งแม่น้ำปิง ภายในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมพื้นที่เมืองเชียงใหม่ให้มีความเขียว สวย และหอม อย่างยั่งยืน โดยการอนุรักษ์ และปลูกต้นไม้ ไม่ตัดทำลาย อันจะส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และสร้างทิวทัศน์ที่ดี ดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ความเขียวนั้นมาจากต้นไม้ อันจะนำมาซึ่งความร่มรื่น อุดมสมบูรณ์และน้ำ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่าแนวทางพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่จะสร้างบึงประดิษฐ์ซึ่งเมื่อมีน้ำ ก็จะมีต้นไม้และความร่มรื่นตามมา นอกจากนี้จะส่งเสริมการปลูกต้นไม้บนดาดฟ้า และส่งเสริมการทำสวนแนวตั้ง เนื่องจากพื้นที่ในเขตเมืองมีจำกัด แต่มีประชากรจำนวนมาก ขณะที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์วันละประมาณ 90 ตัน ต้นไม้จะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ซึ่งจะต้องเพิ่มสัดส่วนประชากรผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นกว่าเดิมที่มีเพียงร้อยละ 18 เท่านั้น
ขณะที่ รศ.ศิริชัย หงษ์วิทยากร นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวว่า พื้นที่ในโลกแบ่งเป็นพื้นที่ป่า พื้นที่ชนบทและพื้นที่เมือง ควรมีการปลูกต้นไม้หมายเมือง ต้นไม้หมายทางและต้นไม้หมายถิ่น คือต้นไม้ประจำเมือง ต้นไม้สองข้างทาง และต้นไม้ประจำท้องถิ่นก็จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ ขณะที่ ดร.ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง นักวิชาการกล่าวว่า สิ่งที่จะต้องส่งเสริมคือต้องลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (โดยนางสาวขวัญข้าว สิงหเสนี จากเครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม กล่าวว่า หากจะดำเนินการส่งเสริมให้สำเร็จต้องใช้หลัก 2 PM คือ Planning ,Painting และ Management)
 
21 กุมภาพันธ์ 2553 , 18:58 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่