วัยรุ่นไทยมีความเสี่ยงจากการติดโรคเอดส์ จากค่านิยมความโรแมนติกจากโฆษณา

  
    
วัยรุ่นไทยมีความเสี่ยงจากการติดโรคเอดส์ จากค่านิยมความโรแมนติกจากโฆษณา ขณะที่พบว่าเด็กติดเอดส์มีอายุน้อยลง
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชนภาคเหนือ จัดเวทีเสนอผลการศึกษาข้อมูลการศึกษาเชิงคุณภาพวิถีชีวิต และความต้องการบริการสุขภาพของวัยรุ่นให้กับตัวแทนหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานควบคุมโรคที่ 8-10 องค์กรพัฒนาเยาวชนภาคเหนือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน ณ กรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศ บริการป้องกัน และดูแลรักษาโรคเอดส์ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องและจัดการได้อย่างเป็นระบบในระดับพื้นที่และท้องถิ่น เวทีดังกล่าวได้นำเสนอผลการศึกษาข้อมูลการศึกษาเชิงคุณภาพ วิถีชีวิตและความต้องการบริการสุขภาพของวัยรุ่นกลุ่มต่าง ๆ
นางสาวพิมพ์วลี นิศาวัฒนานันท์ ผู้ประสานงานโครงการพัฒนารูปแบบเครือข่ายระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน ผู้ติดเชื้อ HIV กลุ่มเขลางค์เพื่อการพัฒนากล่าวว่าจากการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์มากว่า 20 ปีพบว่าสถานการณ์เอดส์เหมือนคลื่นใต้น้ำ ต้นตอของปัญหาเกิดจากวัย ความเชื่อภายใต้วัฒนธรรมของสังคมไทย พบว่าผู้ติดเอดส์อายุน้อยลง ขณะที่ปัญหาหลักคือเด็กจะอาย ไม่กล้าไปรับบริการทางการแพทย์ เมื่อไปหาก็อาจจะสายเกินไป ไม่สามารถช่วยได้ทันแล้วแนวคิดดังกล่าวควรปรับเปลี่ยนเพื่อให้เยาวชนได้ใส่ใจในการป้องกันเอดส์ โดยให้คิดว่าเป็นเรื่องส่งเสริมสุขภาพ โดยสิ่งที่น่าเป็นห่วงในปัจจุบันคือวัยรุ่นตกเป็นเหยื่อของการโฆษณา ที่ชักชวนให้หลงใหลไปกับภาวะอารมณ์โรแมนติก โดยไม่คำนึงถึงการป้องกันตัว ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นเอดส์ได้ง่าย โดยเฉพาะเขตเมือง มีเด็ก ชาย-หญิง อยู่ด้วยกันตามหอพักมากขึ้นและอายุน้อยลง
นางสาวพิมพ์วลี ยังกล่าวด้วยว่า แผนการพัฒนาประเทศปัจจุบันไม่ได้มุ่งพัฒนาชีวิตเด็กโดยตรง แต่กลับมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจมากกว่า ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องทำควบคู่กัน ขณะเดียวกัน ยังขาดการสื่อสารกับสาธารณะว่า โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ และไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด หากรู้จักป้องกัน
 
22 กุมภาพันธ์ 2553 , 17:29 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –อรนุช สวท.เชียงใหม่