พิธีวางพานพุ่มพระบรมฉายาลักษณ์พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย

  
    
ประเทศไทยมีสมาชิกสหกรณ์กว่าสิบล้านคนมีเงินหมุนเวียนกว่าล้านล้านบาท ล่าสุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ
รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ หรือ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส (ต้นสกุลรัชนี) พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ผู้ทรงริเริ่มให้มีระบบสหกรณ์ไทยเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2459 เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงนำเอาวิชาการสหกรณ์มาใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และส่งเสริมความสัมพันธ์ในขบวนการสหกรณ์ ให้ร่วมมือกันทำงานเพื่อประโยชน์แก่สหกรณ์ โดยมีตัวแทนข้าราชการสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีการกล่าวสดุดีและถวายพานพุ่มดอกไม้สดต่อพระบรมรูป
รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานชมรมเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสหกรณ์กว่า หมื่นแห่ง มีสมาชิกกว่า 10 ล้านคน มีเงินหมุนเวียนกว่า ล้านล้านบาท สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีสหกรณ์ทั้งหมดกว่า 200 แห่ง และมีสมาชิกกว่า 5 แสนคน โดยปัจจุบันได้พัฒนาการสหกรณ์ตามลำดับ อย่างไรก็ตามยังต้องพัฒนามาตรฐานให้ได้เทียบเท่าต่างประเทศด้วย
สำหรับประเทศที่ระบบสหกรณ์ดีสมควรเป็นแบบอย่างได้แก่ แถบยุโรป อังกฤษ สวีเดน นอร์เวย์ ขณะที่แถบเอเชีย คือญี่ปุ่นและเกาหลี ขณะที่ประเทศไทยยังต้องพัฒนาระบบ โดยต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล
 
26 กุมภาพันธ์ 2553 , 14:13 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-มยุรี สวท.เชียงใหม่