จังหวัดเชียงใหม่จัดงานสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP 25 อำเภอ

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดงานสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP 25 อำเภอ 7 สัปดาห์ติดต่อกัน นำสินค้าสุดยอดผลิตภัณฑ์กว่า 700 ชนิดมาแสดงและจำหน่ายในราคาประหยัด
นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่และองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตชุมชนและท้องถิ่นผลิตสินค้าออกมาจำหน่าย ซึ่งเป็นการขยายตลาดให้เป็นที่รู้จักและเกิดการยอมรับมากขึ้น สร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด ให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตชุมชน เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จัก อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
โดยมีกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ จาก 25 อำเภอนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่าย ทุกวันเสาร์ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ -10 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 16.00-23.00 น.
 
27 กุมภาพันธ์ 2553 , 20:14 น. , อ่าน 1165  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่