นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครระบุเหตุระเบิดบ้านประธานองคมนตรีมีส่วนเกี่ยวพันกับมติที่ประชุมองคมนตรีที่ไม่ให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ

  
     คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา ร่วมกับเครือข่ายประชาชนผู้ได้ผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลทักษิณ นำโดยนายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร นายการุณ ใสงาม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยโสธร และแกนนำเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ นายเจิมศักดิ์กล่าวว่า พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีพยายามเปลี่ยนระบบปกครองเป็นเผด็จการประชาธิปไตยยุคใหม่ เริ่มจากการสร้างภาพโดยดึงกระบวนการภาคประชาชนมาเป็นแนวร่วม จากนั้นจึงนำแนวคิดทุนนิยมเข้าบริหารประเทศ มีการยึดกิจการควบรวม ครอบงำสื่อ ทุจริตซื้อขายหุ้น แทรกแซงอำนาจรัฐ และหน่วยงานราชการ เอื้อประโยชน์ให้ตนเอง โดยนาย เจิมศักดิ์ระบุว่าที่ประชุมองคมนตรีมีมติไม่ให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานจัดงานเฉลิมสิริราชย์สมบัติ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นประธานจัดงานแทนตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไม่ให้การยอมรับนายกรัฐมนตรีอีกต่อไป แต่นายกรัฐมนตรีก็ยังคงไม่แสดงอาการรับรู้และยังคงเป็นประธานประชุมเตรียมจัดงาน ทั้งนี้ระบุว่าเหตุระเบิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคมหลังจากมติองคมนตรี 1 วัน เชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้ด้วย นายเจิมศักดิ์ ยังกล่าวด้วยว่า หากประชาชนยังเลือกพรรคไทยรักไทยหลังจากวันที่ 2 เมษายน รัฐบาลชุดนี้จะประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นที่ที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มทั้งบริหารและตุลาการ และให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้นานถึง 99 ปี โดยพื้นที่ดังกล่าวจะมีการออกกฎระเบียบใหม่ โดยนายเจิมศักดิ์ยังได้กล่าวด้วยว่าการขอพระราชทานรัฐบาลชั่วคราวตามมาตรา 7 สามารถกระทำได้หากบ้านเมืองไม่สงบสุข
 
, อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่