การท่องเที่ยวภาคเหนือไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมืองมากนัก ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์

  
     นายจุณพงษ์ สาระนาด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือเขต 1 กล่าวว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยขณะนี้ ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว จากการสอบถามสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือพบว่านักท่องเที่ยวยังคงมีมาเป็นปกติ ยังไม่มีการยกเลิกการเดินทางมาเที่ยว ยังคงมีอัตราการจองเป็นปกติ อัตราการเข้าพักอยู่ในระดับกลางเพราะเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ทั้งนี้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามี 3.8 ล้านคน เป็น 3.9 ล้านคน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.55 โดยรวมแล้วถือว่าไม่ได้รับผลกระทบมากนัก อย่างไรก็ตามขณะนี้ผู้ประกอบการเริ่มมีความกังวลใจต่อสถานการณ์ภายในประเทศมากพอสมควร เพราะการเผยแพร่ข่าวของสื่อมวลชนนั้นอาจจะส่งผลกระทบให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลังเล และเหมารวมว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งประเทศ จึงต้องควรระมัดระวังด้วย ในระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2549 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะจัดงานศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ หลังจากนั้นจะมีงานเทศกาลสงกรานต์ โดยปีนี้ทั้งกลุ่มจังหวัดล้านนา 8 จังหวัดได้รับอนุมัติงบประมาณ 20 ล้านบาทเพื่อดำเนินการจัดงาน และกระจายให้ทั่วทั้ง 8 จังหวัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยว คาดว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเที่ยวภาคเหนือมากเช่นเคย หลังจากนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะจัดกิจกรรมเสริมให้นักท่องเที่ยวกลุ่มกอล์ฟทัวร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปีจนกระทั่งเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นช่วง Low Season
 
, อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – นงนภา สวท.เชียงใหม่