เริ่มการประชุมวิชาการสารเสพติดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    การประชุมวิชาการสารเสพติดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มแล้วภายใต้หัวข้อ ข้อมูล ข้อสนเทศ กับการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จทรงเปิดการประชุมในตอนเย็นวันที่ 23 มีนาคมนี้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดการประชุมวิชาการสารเสพติดแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ และจะมีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการในเวลา 17.00 น.วันที่ 23 มีนาคม 2549 โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า ข้อมูล ข้อสนเทศ นับว่ามีความจำเป็นที่สามารถนำมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เป็นอย่างดี
สำหรับการประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอเรื่องการใช้ข้อมูลข้อสนเทศในประเทศไทยและจากประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย รวมทั้งผลงานวิชาการในหลาย ๆ ด้านเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงาน นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมจำนวน 250 คน ทำการประชุมระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2549 นี้
 
, อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม