วันแรกของการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคักมีผู้สมัครมาก่อนเวลา 36 คน

  
     บรรยากาศการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่ ที่หอประชุมโรงเรียนยุพราช จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก โดยผู้สมัครได้มาถึงสถานที่รับสมัครตั้งแต่เช้า พบว่าการสมัครครั้งนี้มีผู้สมัครจำนวนมาก เป็นผู้มีชื่อเสียงในสังคม ทั้งข้าราชการบำนาญ อดีตนักการเมืองท้องถิ่น NGO นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ก่อนเวลา 8.30 น มีผู้รอจับฉลากเพื่อเลือกหมายเลขผู้สมัครถึง 36 คน ส่งผลให้ที่ประชุมซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครแคบลงไปถนัดตา สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีประชากรจำนวน 1 ล้าน 5 แสน 6 หมื่นคน สามารถมีสมาชิกวุฒิสภาได้ 5 คน ในด้านสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ทำการถ่ายทอดสดให้ผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังบรรยากาศการรับสมัครวันแรกด้วย
 
, อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ –กัญญ์ชลิกา สวท.เชียงใหม่