จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมจัดงานสงกรานต์ประจำปี 2553

  
    จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมจัดงานสงกรานต์ประจำปี 2553 โดยมีกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเหมือนช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด แอ่วม่วน กิ๋นลำ วัฒนธรรม ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ และเน้นสงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์
จังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ร่วมกันประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และรณรงค์กระแสการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่
สำหรับการจัดงานในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังคงเน้นความประทับใจของศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของล้านนา ที่หล่อหลอมกันเป็นวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด แอ่วม่วน กิ๋นลำ วัฒนธธรรม ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ชักชวนกันเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ และดื่มด่ำไปกับประเพณีวัฒนธรรม จนเป็นที่กล่าวขานกันมานานว่า หากจะพูดถึงประเพณีสงกรานต์ครั้งใดก็ต้องนึกถึงปี๋ใหม่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก นอกจากนั้น ยังร่วมกันรณรงค์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีภายใต้คำขวัญ ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ เขตปลอดขาสั้น สายเดี่ยว เที่ยวสนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ ส่วนกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นทั่วเมืองเชียงใหม่ ระหว่าง 1-18 เมษายน 2553 สามารถขอรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.cmcity.go.th
 
30 มีนาคม 2553 , 23:28 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่