อินเทอร์เน็ตโพลชี้ชัด ประชาชนทั่วประเทศกว่าร้อยละ 83 สนับสนุนให้รัฐบาลอยู่บริหารประเทศต่อไป

  
    ผลการสำรวจความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตพบว่า ประชาชนทั่วประเทศกว่าร้อยละ 83 สนับสนุนให้รัฐบาลอยู่บริหารประเทศต่อไป โดยมีเพียงร้อยละ 15 เท่านั้นที่ต้องการให้ยุบสภา
ตามที่ได้มีเว็บไซต์เอกชน www.siamza.com ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยได้ตั้งคำถามว่า คุณเห็นด้วยหรือไม่ ที่ให้รัฐบาลยุบสภา ? และมีคำตอบให้เลือก 3 คำตอบคือ เห็นด้วยกับการให้รัฐบาลยุบสภา ไม่เห็นด้วยกับการให้รัฐบาลยุบสภา และ ไม่รู้เหมือนกัน สับสน ทั้งนี้ผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นตอบคำถามจะต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนของตนเอง เพื่อเป็นหลักประกันว่าแต่ละคนสามารถโหวตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ผลการลงคะแนนเมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 30 มีนาคม 2553 ปรากฏว่ามีผู้เข้าไปร่วมตอบคำถามแล้ว จำนวน 16,400 คนเศษ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 83 หรือกว่า 13,700 คน แสดงความเห็นว่ารัฐบาลไม่ควรยุบสภา มีเพียงร้อยละ 16 หรือจำนวน 2,500 คนเศษ ที่เห็นว่ารัฐบาลควรยุบสภา และอีกร้อยละ 0.5 หรือ 90 คนที่ตอบว่าไม่รู้ สับสน ซึ่งแม้แต่ผู้ตอบคำถามในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เอง ก็มีถึงร้อยละ 80 ที่เห็นว่าไม่ควรยุบสภา ร้อยละ 19 เศษ เห็นว่าควรยุบสภา และร้อยละ 0.5 ตอบว่าไม่รู้
 
30 มีนาคม 2553 , 23:30 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่