คัดเลือกทหารกองเกินประจำปี ที่เชียงใหม่

  
    ที่เชียงใหม่เริ่มคัดเลือกทหารกองเกินประจำปีวันแรกคึกคัก ขณะที่มีผู้อาสารับใช้ชาติโดยไม่ต้องผ่านการจับใบดำใบแดงหลายราย พลตรีชานุกร ตัณฑโกศล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินประจำปี ณ ศาลาเอนกประสงค์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกทหารได้นั่งเก้าอี้ โดยไม่ต้องนั่งกับพื้น ไม่ต้องถอดเสื้อ และไม่มีการเขียนสีบนร่างกายตามหลักสิทธิมนุษยชน จะมีเพียงขั้นตอนการตรวจร่างกายเท่านั้น โดยปีนี้สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มียอดเรียก 10,680 คน ขอผ่อนผันจำนวน 4,892 คน ยอดเรียกประจำการ 2,655 คน หรืออัตราส่วน 6 ต่อ 1 นายพงษ์พัฒน์ บุญสนธิ นายอานนท์ บัวแดง และนายสุรสิทธิ์ ปิงชัย ผู้ขออาสารับใช้ชาติเป็นทหารโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการจับใบดำใบแดงกล่าวว่า ทหารเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีระเบียบ วินัย ตนรู้สึกภาคภูมิใจ และพร้อมที่จะเสียสละรับใช้ชาติ โดยไม่หวั่นเกรงแม้ว่าจะถูกส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ตาม สำหรับทหารเกณฑ์ที่เข้ารับการฝึกปัจจุบันจะได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนรวมกว่า 8 พันบาทต่อเดือน ขณะที่พบว่ามีผู้สมัครใจสมัครเข้าเป็นทหารเกณฑ์หลายราย โดยจะตรวจเลือกระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2553 ยกเว้นวันที่ 6 เมษายน ซึ่งเป็นวันจักรี
 
1 เมษายน 2553 , 15:03 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-สิริวรรณ สวท.เชียงใหม่