ความขัดแย้งทางการเมืองไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกมากนัก

  
     ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือระบุ ความขัดแย้งทางการเมืองไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกมากนัก โดยเฉพาะนักลงทุนรายเก่า
นางเพ็ญศรี ชุติธรพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือกล่าวว่า ความขัดแย้งทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกมากนัก ทั้งนี้เพราะภาคเหนืออยู่ไกลจากพื้นที่ที่มีปัญหา ประกอบกับผู้ประกอบการส่งออกในต่างประเทศมีความเข้าใจถึงการแสดงออกทางการเมืองซึ่งมีอยู่ในทุกประเทศอยู่แล้ว ขณะที่การส่งออกนั้นส่วนใหญ่จะดำเนินการในลักษณะลูกค้าประจำ ที่มีการเจรจาซื้อ-ขาย ล่วงหน้า ขณะที่การนักลงทุนเก่ามีความเข้าใจ แต่นักลงทุนใหม่ ๆ อาจจะไม่เข้าใจและส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือกล่าวในตอนท้ายว่า การแสดงออกทางการเมืองไม่เกี่ยวกับการเกิดระเบิดป่วนเมือง ซึ่งกรณีระเบิด แสดงถึงความไม่ปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างแน่นอนหากเกิดขึ้นบ่อยๆ
 
2 เมษายน 2553 , 16:33 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-สิริวรรณ สวท.เชียงใหม่