กองทัพอากาศส่งเครื่องบินอัลฟ่าเจ็ท ช่วยเหลือปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน

  
    กองทัพอากาศส่งเครื่องบินอัลฟ่าเจ็ท ช่วยเหลือปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน เพื่อยับยั้งบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บ
พลอากาศเอกคณิต สุวรรณเนตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศ ณ ฐานปฏิบัติการฝนหลวงกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 อัลฟ่าเจ็ต จากฝูงบิน 231 กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี เข้าประจำการระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 22 เมษายน 2553 ระยะเวลา 1 เดือน ปฏิบัติการฝนหลวงในเมฆเย็นโดยใช้วิธีโจมตีด้วยพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ ยับยั้งบรรเทาความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บ รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคเหนือ โดยเครื่องบินอัลฟ่าเจ็ท มีสมรรถนะบินได้ที่ความสูงปฏิบัติการ 20,000-50,000 ฟุต ปฏิบัติการด้วยความเร็วก่อนเมฆเป้าหมายสลายตัว
ในปีนี้กองทัพอากาศได้จัดอากาศยานพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สนับสนุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริฝนหลวงจำนวน 12 เครื่อง นอกจากนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศทั้งส่วนกลางและที่ตั้งกองบินต่างจังหวัดทั่วประเทศยังได้ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบอีกด้วย สำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในขณะนี้สามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศซึ่งตั้งอยู่ในกองบินของกองทัพอากาศทั่วประเทศ
 
2 เมษายน 2553 , 16:34 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่