ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ จัดประชุมเจรจาซื้อขายสินค้าผลไม้ล่วงหน้า

  
     ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ จัดประชุมเจรจาซื้อขายสินค้าผลไม้ล่วงหน้าระหว่างกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ กับผู้ส่งออก และห้างโมเดอร์นเทรด
ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ จัดประชุมเจรจาซื้อขายผลไม้ภาคเหนือระหว่างกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ กับผู้ส่งออกและ ห้างโมเดิร์นเทรด ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ประกอบการส่งออก และห้างโมเดิร์นเทรดในประเทศไทย ร่วมเจรจาหลายราย เพื่อซื้อ-ขายสินค้าล่วงหน้า เน้นในกลุ่มผลไม้ โดยเฉพาะลำไย ลิ้นจี่ ส้ม มะม่วง เป็นต้น
นางเพ็ญศรี ชุติธรพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือกล่าวว่า ผลไม้นับเป็นสินค้าสำคัญของภาคเหนือ ขณะที่ช่วงเวลาของผลไม้มีเพียงปีละครั้ง เท่านั้น แตกต่างจากภาคอื่นที่มีผลไม้สลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งปี การเจรจาซื้อขายล่วงหน้าทำให้เกษตรกร ผู้ประกอบการทราบช่องทางตลาด ผลิตอย่างมีแผน โดยเน้นแผนการขาย แผนการตลาด
สำหรับสัดส่วนการส่งออกผลไม้ของภาคเหนือมีเกือบครึ่งของการส่งออกของประเทศ โดยส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนมากที่สุด
 
2 เมษายน 2553 , 16:35 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-สิริวรรณ สวท.เชียงใหม่