จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE

  
    คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2553
นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2/2553 ณ โรงแรมบีพี เชียงใหม่ซิตี้ โดยที่ประชุมได้รับทราบการจัดตั้งศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ การส่งเยาวชนเข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN AEROBIC & DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2010 ระดับประเทศ ซึ่งตัวแทนของเชียงใหม่ คือทีมจากโรงเรียนบ้านโป่งแยง อ.แม่ริม ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ในรุ่น JUNIOR ทีมจากโรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ.แม่อาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น PRE-TEENAGE และทีมจากชมรมบ้านสอนศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรุ่น TEENAGE
สำหรับผลการประกวดมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE ภาคเหนือ ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กาดสวนแก้ว เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับประเทศที่กรุงเทพมหานครในเดือนมิถุนายน 2553 ประเภทจังหวัดได้แก่ทีมจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทชุมชน ได้แก่ชุมชนเทศบาลตำบลแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ ประเภทสถานประกอบการต้นแบบได้แก่ บริษัท ลีโอฟู้ด จังหวัดเชียงใหม่ ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท ช้อยส์มินิสโตร์ เชียงใหม่ และประเภทสถานประกอบการขนาดเล็ก ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ เชียงใหม่
นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งแนวทางการดำเนินการของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ให้ประสบผลสำเร็จด้วย
 
2 เมษายน 2553 , 17:48 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่