วันที่ระรึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้ทรงเป็นองค์ปฐมกษัตริย์รวมไปถึงสมเด็จพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทำนุบำรุงประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การประกอบพิธีสงฆ์ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ และการกล่าวคำอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล วันจักรี คือ วันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี สมัยที่พระองค์ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มี พระอัจฉริยภาพรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการสงคราม, ศาสนา, การ ปกครองและศิลปวัฒนธรรม ทรงเป็นผู้ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีใหม่ และฟื้นฟูบ้านเมืองในทุกด้านให้มีความรุ่งเรืองสง่างามเทียบเท่ากับกรุง ศรีอยุธยาราชธานีเก่า ซึ่งนับว่าเป็นความยากลำบากอย่างมาก ปวงชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญา “มหาราช” ต่อท้ายพระนามของพระองค์ เพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ของพระองค์สืบไป
 
6 เมษายน 2553 , 12:02 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   สิริวรรณ ศรีโพธิ์เจริญ นิสิตฝึกงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย