เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดงาน “ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง แอ่วเจียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ในช่วงสงกรานต์นี้

  
    
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดงาน “ม่วนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดงาน “ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง แอ่วเจียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์นี้ พร้อมทั้งเตรียมนำสมาชิกลูกสัตว์เกิดใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้ชม
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รักษาการผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ปีนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะจัดงาน “ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง แอ่วเจียงใหม่ไนท์ซาฟารี” กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงพื้นเมือง การจำหน่ายอาหารพื้นเมืองและของที่ระลึกในบรรยากาศล้านนา สาธิตการทำตุงเล็กและทำหมากสุ่ม ซุ้มสรงน้ำพระ และการเปิดมุมลานน้ำพุสนุก Fun Plaza ที่จัดไว้ให้เด็กๆเล่นน้ำสงกรานต์ นอกจากนี้ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เตรียมนำลูกสัตว์ที่เกิดในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมที่ผ่านมาที่มีความแข็งแรงและพร้อมออกแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม เช่น ลูกแบทเอียร์ฟอกซ์ เจมส์บอกส์ สมเสร็จบราซิล คาพิบาร่า เป็นต้น
งานม่วนอ๊กม่วนใจ๋ สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง แอ่วเจียงใหม่ไนท์ซาฟารี จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 – 15 เมษายน และในเย็นวันที่ 15 เมษายน จะจัดพิธีรดน้ำดำหัวเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ด้วย
 
6 เมษายน 2553 , 12:19 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   วิสุนีย์ ภู่วุฒิกุล สวท. เชียงใหม่