จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเจียงใหม่เมืองงาม หรือ Chiang Mai Big Cleaning Day เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์

  
    
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเจียงใหม่เมืองงาม หรือ Chiang Mai Big Cleaning Day เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์
นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเจียงใหม่เมืองงาม หรือ Chiang Mai Big Cleaning Day ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมตามวิถีวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ประสบกับปัญหาวิกฤตหมอกควัน ซึ่งวัดค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่กลายเป็นด้านลบ จังหวัดเชียงใหม่จึงร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเจียงใหม่เมืองงามขึ้น
สำหรับกิจกรรมเจียงใหม่เมืองงามนั้นประกอบไปด้วยการเก็บกวาดขยะ ฉีด ล้างทำความสะอาดถนน และขูดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ติดตามเสาไฟฟ้าและตู้โทรศัพท์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1 พันคน กระจายทำความสะอาดตามท้องถนน 5 สายทางทั่วเมือง
 
7 เมษายน 2553 , 11:47 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ - วิสุนีย์ สวท. เชียงใหม่