บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 21,050 คน

  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แจ้งจำนวนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ที่จะเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2553 ระหว่าง 6-10 เมษายน 2553 จำนวนทั้งสิ้น 21,050 คน
ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการ ศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2551-2552 ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 21,050 คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามกำหนดการดังนี้
วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แยกเป็นระดับปริญญาตรี 4,350 คน และปริญญาโท 60 คน รวม 4,410 คน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก แยกเป็นระดับปริญญาตรี 2,403 คน ปริญญาโท 53 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แยกเป็นระดับปริญญาตรี 2,135 คน ปริญญาโท 116 คน รวม 4,707 คน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2553 บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แยกเป็นระดับปริญญาตรี 2,496 คน ปริญญาโท 130 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แยกเป็นระดับปริญญาตรี 1,418 คน ปริญญาโท 40 คน รวม 4,084 คน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2553 บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แยกเป็นระดับปริญญาตรี 3,412 คน ปริญญาโท 297 คน และปริญญาเอก 7 คน รวม 3,716 คน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แยกเป็นระดับปริญญาตรี 2,732 คน ปริญญาโท 68 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แยกเป็นระดับปริญญาตรี 1,308 คน ปริญญาโท 25 คน รวม 4,133 คน
 
7 เมษายน 2553 , 15:28 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่