กรมปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมกาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา โดยเน้นการปรุงอาหารโดยใช้ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1

  
    
กรมปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมกาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา โดยเน้นการปรุงอาหารโดยใช้ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1
นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการและการประกวดการปรุงอาหารโดยใช้ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ภายในงานกาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 7 – 9 เมษายน 2553 เพื่อสร้างความรับรู้ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ในด้านการนำมาปรุงอาหาร รวมทั้งจุดเด่นจากการปรุงอาหารชนิดต่างๆ และเพื่อสร้างให้ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ให้เป็นสินค้าปศุสัตว์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานนอกจากนิทรรศการทางวิชาการ และการประกวดการทำอาหารจากไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์ระดับชุมชนแล้ว ยังมีการจำหน่ายสินค้า และการสาธิตต่างๆ เช่น การตัดตุง ตีเหล็ก รวมทั้งกิจกรรมความบันเทิงและศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินล้านนา ทั้งนี้กาดวัฒนธรรมเกษตร หรือกาดโก้งโค้ง จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์แรกของเดือนที่บริเวณข่วงพะยอม หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่เหมาะสมแก่การจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน เพิ่มเครือข่ายผู้จำหน่ายสินค้า รวมถึงขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ส่วนการประกวดการทำอาหารจากไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 กำหนดจัดอีก 2 ครั้งคือ เดือนพฤศจิกายน 2553 เพื่อประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด และ เดือนกุมภาพันธ์ 2554 เพื่อประชาสัมพันธ์ในระดับประเทศ
 
7 เมษายน 2553 , 15:54 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   พยนต์ - วิสุนีย์ สวท. เชียงใหม่