จังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

  
    จังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเพื่อดูแลป้องกัน อุบัติเหตุรวมทั้งบริการประชาชนที่ต้องเดินทางเข้า ออก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง
นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอาเขต จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรเข้า ออก จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง โดยมีการเตรียมพร้อมรถยนต์ทั้งประจำทางและไม่ประจำทางไว้บริการเป็นกรณี พิเศษ รวมทั้งเพิ่มเที่ยวรถระหว่างเชียงใหม่ กทม.จากวันละ 150 เที่ยว เป็นวันละ 400 เที่ยว และในพื้นที่ภาคเหนือ จากวันละ 120 เที่ยว เป็นวันละ 300 เที่ยว นอกจากนั้น จะมีการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การตรวจสภาพพนักงานขับรถและสภาพรถอย่างละเอียด โดยเฉพาะพนักงานขับรถต้องแอลกอฮอล์ เป็นศูนย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จากสถิติที่ผ่านมาความสูญเสียจากอุบัติเหตุจะเป็นประชาชนในพื้นที่ อันมีสาเหตุมาจากการเมาสุราและขับขี่จักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย ส่วนนักท่องเที่ยวมีสูญเสียน้อยมาก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ในช่วงเทศกาลนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ห้ามรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ขึ้นไปตามแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภูเขาสูงชัน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหมู่ เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ และดอยอ่างขาง เป็นต้น
 
7 เมษายน 2553 , 21:45 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่