รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เชื่อมั่นสถานการณ์การเมืองไทยจะต้องคลี่คลาย

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เชื่อมั่นสถานการณ์การเมืองไทยจะต้องคลี่คลาย เพราะเป็นคนไทยด้วยกัน พร้อมแสดงจุดยืนในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล ยันพร้อมร่วมหัวจมท้าย-ไม่ยุบสภา นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังพิธีเปิดงาน “SMEs ไทยเข้มแข็ง 2010” ที่จัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในตอนนี้ว่า ตนเชื่อมั่นว่าในที่สุดแล้วความสมานฉันท์จะต้องเกิดขึ้น เพราะทั้งทางกลุ่มผู้เรียกร้องและรัฐบาลต่างเป็นคนไทย จึงไม่เชื่อว่าจะมีความขัดแย้งกันรุนแรงถึงขั้นเอาเป็นเอาตาย สำหรับเรื่องการยุบสภา ในระบบรัฐสภาตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย เกิดขึ้นได้จากการวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจ วิกฤติการเมือง หรือความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล ไม่ใช่เพราะการเคลื่อนไหวเรียกร้องข้างนอกที่ไม่ใช่ระบบรัฐสภา อย่างไรก็ตามตนในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อแผ่นดินซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนั้น เมื่อเช้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้ว ก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุด โดยยึดหลักการทำงานเพื่อประชาชนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ นายชาญชัย ยังกล่าวอีกด้วยว่า ไม่หวั่นว่าสถานการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นนั้น จะส่งผลกระทบต่อการเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศมากนัก เพราะในต่างประเทศ โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประเทศไทยเป็นอย่างดี ย่อมเข้าใจสถานการณ์และวัฒธรรมการเมืองของไทย เห็นได้จากการโครงการที่เตรียมเข้ามาลงทุนอีกมูลค่านับหมื่นล้านบาท
 
8 เมษายน 2553 , 18:57 น. , อ่าน 1244  

 ข่าวโดย   สิริวรรณ-วิสุนีย์-ภรัณยา-ลัดดาวรรณ นิสิตฝึกงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย