โครงการHAPPY TIME รณรงค์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์

  
    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัท ฟาติมา บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ร่วมผลิตรายการวิทยุ HAPPY TIME F.M.98.0 MHz. ร่วมรณรงค์และสนับสนุนโครงการ HAPPY TIME รณรงค์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัท ฟาติมา บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ร่วมผลิตรายการวิทยุ HAPPY TIME F.M.98.0 MHz. ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์และสนับสนุนโครงการ HAPPY TIME รณรงค์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับนายยรรยงค์ สมจิตต์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ นายณัฐชัย เสาวภาคไพศาล ผู้อำนวยการภูมิภาคบริษัทฟาติมา บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์เมาไม่ขับกับแฮปปี้ไทม์ ที่ลานประตูท่าแพ โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการลดอุบัติเหตุทางถนน และสร้างจิตสำนึกให้ผู้ฟังและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับขี่อย่างรับผิดชอบโดยเน้นในเรื่องความปลอดภัยของการเมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และมีผู้คนสัญจรเข้ามามากมายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำหรับโครงการ HAPPY TIME รณรงค์เมาไม่ขับ เพื่อลดการสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตในช่วงเทศกาลแห่งความสุขในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว กิจกรรมรณรงค์แบ่งเป็นการรณรงค์ทางสื่อมวลชนผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง และการรณรงค์ผ่านขบวนรถแห่ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2553 โดยใช้เส้นทางถนนรอบคูเมืองชั้นใน โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ลานประตูท่าแพ --------------------------------------------------------------------------------
 
8 เมษายน 2553 , 19:02 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   วิสุนีย์ – สิริวรรณ – ภรัณยา – ลัดดาวรรณ นิสิตฝึกงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย