พักในโรงแรมกว่าสามสิบแห่งในเชียงใหม่ช่วงสงกรานต์เกิดอุบัติภัยจ่ายรายละแสน

  
     หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จับมือโรงแรมกว่าสามสิบแห่งในจังหวัดเชียงใหม่และบริษัทประกันภัย ให้ความคุ้มครองนักท่องเที่ยวรายละแสนบาทกรณีเกิดอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
นายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่และคณะร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการ “แอ่วสงกรานต์เชียงใหม่ ม่วนใจ๋ ประกันอุบัติเหตุหนึ่งแสน” ระหว่าง หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือและบริษัทชาร์ทิส ประกันภัย ประเทศไทย จำกัด ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้จัดโปรโมชั่นพิเศษร่วมกับโรงแรมกว่า 30 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ความคุ้มครองทุนประกันภัยให้นักท่องเที่ยว กรณีเสียชีวิตแสนบาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงินตามจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครองอันเนื่องมาจากการเมาสุรา และการทะเลาะวิวาท นายศุกล จุมปามันท์ ผู้ช่วยรองประธาน และผู้จัดการภาคเหนือตอนบนบริษัทชาร์ทิส ประกันภัยประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวจะต้องลงทะเบียนเข้าพักโรงแรมที่ร่วมโครงการก่อนเดินทาง ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ออกจากบ้าน
กรณีเกิดอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวที่ได้รับความคุ้มครองสามารถรักษาได้ในโรงพยาบาลทุกแห่งและนำใบเสร็จรับเงินพร้อมใบรับรองแพทย์ไปเบิกได้ที่สำนักงานสาขา 18 แห่งทั่วประเทศ โดยลงทะเบียนได้ทาง www.chiangmaichamber.com
 
9 เมษายน 2553 , 16:57 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ภรัณยา-ลัดดาวัลย์ สวท.เชียงใหม่