เชียงใหม่ ซู อควาเรียมจัดงานประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์แห่งเมืองไทย เชียงใหม่ ซู อควาเรียม”

  
    เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมป์ประกาศผลรางวัลภาพถ่ายในหัวข้อ “มหัศจรรย์แห่งเมืองไทย เชียงใหม่ ซู อควาเรียม” นายโรจน์ ธุวนลิน กรรมการผู้จัดการเชียงใหม่ ซู อควาเรียม และนายธนภัทร พงษ์ภมร ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในการประกาศผลรางวัลภาพถ่ายในหัวข้อ “มหัศจรรย์แห่งเมืองไทย เชียงใหม่ ซู อควาเรียม” ณ บริเวณชั้น 1 เชียงใหม่ ซู อควาเรียม โครงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่สนใจในการถ่ายภาพได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำครบวงจรแห่งแรกของภาคเหนือให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทมือสมัครเล่น ได้แก่ นางสาวนลินี โชคพิพัฒน์พร จากผลงานชื่อ “พินิจกันอย่างใกล้ชิด” และผู้ได้รับรางวัลประเภทมืออาชีพ ได้แก่ นายประพันธ์ ไกรศักดาวัฒน์ จากผลงานชื่อ “ให้อาหาร” โดยผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะได้รับการจัดแสดง ณ จุดตรวจบัตร เชียงใหม่ ซู อควาเรียม และบางส่วนจะจัดแสดงที่ด้านหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ ตลอดเดือนเมษายนนี้ โครงการประกวดภาพถ่ายเชียงใหม่ ซู อควาเรียมเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นการประกวด 2 ประเภทได้แก่ประเภทมือสมัครเล่น และมืออาชีพ ซึ่งมีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้ามาเป็นจำนวนมาก และทางคณะกรรมการก็ได้พิจารณาตัดสินผลการประกวดเมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา โดยดูจากผลงานที่สื่อความหมายและอารมณ์ของภาพได้มากที่สุดให้เป็นผู้ได้รับรางวัลในการประกวด
 
10 เมษายน 2553 , 14:54 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ภรัณยา วรรณสอน สวท. เชียงใหม่