เสื้อแดงเชียงใหม่ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ขอใช้ NBT ถ่ายทอด

  
    นปช.แดงเชียงใหม่ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ขอใช้ NBT ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารของเสื้อแดงออกอากาศด้วยความเป็นกลาง นปช.แดงเชียงใหม่ นำโดยนายสุเทพ สายทอง นายศรีวรรณ จันทร์ผง ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องต่อนายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เพื่อเรียกร้อง ประเด็นหลักคือการดำเนินแนวทางการต่อสู้ตามอุดมการณ์ของ นปช.ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และแกนนำทุกภาคส่วน โดยข้อเรียกร้องเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและให้รัฐบาลยุบสภาตามข้อเรียกร้องและต่อสู้ในแนวทางสันติ อหิงสา ปราศจากอาวุธ และขอความร่วมมือสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สื่อสารข้อมูลข่าวสารถ่ายทอดการออกอากาศจากสถานี NBT ด้วยความเป็นกลาง ข้อมูลเป็นจริงตามหลักสากล เพื่อความปกติของประเทศชาติบ้านเมือง กลุ่ม นปช.แดงเชียงใหม่ ยังยืนยันจะปักหลักชุมนุมที่บริเวณหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 อันเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชียงใหม่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จนกว่า นปช.ที่กรุงเทพมหานครจะประกาศชัยชนะ ขณะเดียวกันได้ประกาศว่ากลุ่มเสื้อแดงจากอำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ ฮอด และดอยเต่า รวมทั้งที่จังหวัดลำพูน กำลังเดินทางมาสมทบด้วย
 
10 เมษายน 2553 , 18:32 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่