นักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครแห่เดินทางมาเชียงใหม่ ต้องตีรถเปล่าไปรับกว่าสามสิบคัน

  
     นักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครแห่เดินทางมาเชียงใหม่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ต้องตีรถเปล่าไปรับกว่าสามสิบคัน ขณะเดียวกันได้เพิ่มจำนวนเที่ยวรถทุกเที่ยวในช่วงสงกรานต์
นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าผู้โดยสารได้เดินทางจากกรุงเทพมหานครมาเชียงใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมากจากเดิม 60-80 เที่ยวต่อวันล่าสุดเพิ่มจำนวนเป็น 130 เที่ยว จากการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดรถเสริมตีเปล่าจากเชียงใหม่ไปรับผู้โดยสารที่กรุงเทพมหานครกว่า 30 คัน ขณะที่ภาคเหนือตอนบนได้เพิ่มเป็น 180 เที่ยวจากปกติวันละประมาณ 60 เที่ยว ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันจะมีรถเพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสารอย่างแน่นอน โดยสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 400 คัน เพียงแต่ประชาชนต้องวางแผนการเดินทางและจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า
สำหรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวผ่านสถานีขนส่งเชียงใหม่หรืออาเขต คาดว่าจะเป็นเย็นวันจันทร์ที่ 12 เมษายน เนื่องจากเริ่มหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่พบว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งถือโอกาสหยุดยาวติดต่อกันตั้งแต่วันเสาร์นี้แล้ว
 
10 เมษายน 2553 , 20:37 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่