ผลการนับคะแนนในเขต 2 และเขต 4ของจังหวัดเชียงใหม่ พบยอดผู้กาช่องไม่ลงคะแนนเสียงสูงขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนหลายเท่า

  
     บรรยากาศการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขต 4 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีการร้องเรียนถึงปัญหาการทุจริตใดๆ ซึ่งเขตการเลือกตั้งที่ 4 นี้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ดบางส่วน อำเภอแม่ริมบางส่วน และอำเภอเมืองบางส่วน โดยผลการนับคะแนนล่าสุดแล้วเสร็จไปกว่า ร้อยละ 40 ปรากฏว่ามีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 93,772 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 118,910 คน เป็นคะแนนของพรรคไทยรักไทยทั้งหมด 34,000 คะแนน มีผู้ไม่ลงคะแนน 18,260 คน และมีบัตรเสียจำนวน 5,189 ใบ การนับคะแนนเลือกตั้งใช้กำลังจากครู ตำรวจ ทหาร และอาสาสมัครต่างๆ รวม 406 คน คาดว่าการนับคะแนนน่าจะแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 18.00 น. เป็นอย่างช้า ส่วนความคืบหน้าการนับคะแนนการเลือกตั้งในเขต 2 เชียงใหม่ ที่โรงเรียนสารภีวิทยาคม ผลการนับคะแนนล่าสุดขณะนี้แล้วเสร็จถึงร้อยละ 80 แล้ว ซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นทั้งหมดไม่เกิน 15.00 น.วันนี้ เขต 2 มีประชาชนมาใช้สิทธ์จำนวน 92,000 คน จากจำนวนผู้มีสิทธ์ทั้งหมด 118,000 คน มีผู้กาช่องไม่ลงคะแนนจำนวน 22,415 คน และมีบัตรเสียจำนวน 6,717 ใบ ผลปรากฏว่าคะแนนนำยังคงเป็นของนายพายัพ ชินวัตร ผู้สมัครพรรคไทยรักไทย เช่นเดียวกับเขตอื่นๆ เป็นที่น่าสังเกตในการเลือกตั้งครั้งนี้คือจำนวนของผู้กาช่องไม่ลงคะแนนของทุกเขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนๆหลายเท่า จากยอดหลักพัน สูงขึ้นเป็นหลักหมื่น จึงเป็นที่น่าติดตามสถานการณ์ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไป *********************************************
 
, อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – นงนภา – กัญญ์ชลิกา สวท.เชียงใหม่