ประชาชนจาก 3 อำเภอสันกำแพง แม่แตง และสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ชุมนุมเรียกร้องให้พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป

  
     ประชาชนจากอำเภอสันกำแพง อำเภอแม่แตงและอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งนำป้ายผ้าแสดงข้อความสนับสนุนและให้กำลังใจ เพื่อเรียกร้องให้พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยได้ยื่นหนังสือต่อนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยืนยันถึงเจตนารมย์ของประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ต้องการให้พันตำรวจโททักษิณ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำประเทศต่อไปอีกหนึ่งสมัย แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมกล่าวว่าแม้จะมีคนงดออกเสียงจำนวนมาก แต่เสียงที่สนับสนุน 16 ล้านเสียงก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้การยอมรับพันตำรวจโททักษิณให้เป็นนายกรัฐมนตรี ด้านนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งลงมารับเรื่องกล่าวว่าผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ปรากฏว่าพรรคไทยรักไทยมีคะแนนเสียงมากที่สุด ส่งผลให้พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมาในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เพราะประชาชนให้ความร่วมมือไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งจำนวนมาก แสดงถึงความตื่นตัวทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ****************************************
 
, อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ –นงนภา –กัญญ์ชลิกา สวท.เชียงใหม่