ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำรวจพบเยาวชนกลุ่มอายุ 15-18 ปีเสี่ยงสูงสุดต่อการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก

  
     ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำรวจพบเยาวชนกลุ่มอายุ 15-18 ปีเสี่ยงสูงสุดต่อการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก และยังเป็นช่องทางให้เสพสุรา ยาเสพติด และอาจก่ออาชญากรรม
ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จัดเก็บข้อมูลความเสี่ยงต่อการพนันช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก โดยจัดเก็บจากเยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยพบว่าทัศนคติของเด็ก เยาวชนและประชาชนในเชียงใหม่ยังมีแนวโน้มที่ดีต่อการแข่งขันฟุตบอลโลก ให้ความสำคัญกับการแข่งขันในฐานะกีฬา มีเพียงร้อยละ 2.5 ที่คาดหวังจะเล่นการพนัน และร้อยละ 5.5 คาดว่าอาจจะเล่นพนัน อย่างไรก็ตามส่วนน้อยเหล่านี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังดูแลเป็นพิเศษ ทั้งพฤติกรรมในการเล่นการพนันในกลุ่มเด็ก โดยเฉพาะช่วงอายุ 15-18 ปี ซึ่งยังไม่มีความพร้อมในเรื่องค่าใช้จ่ายและหากเกิดภาระหนี้สินก็อาจจะถูกชักจูงให้กระทำผิดกฎหมายในลักษณะอื่นได้
นอกจากนี้ยังพบว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกยังอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยพบตัวอย่างร้อยละ 25 ให้ความสำคัญกับการแข่งขันฟุตบอลโลก และติดตามการถ่ายทอดสดทุกนัด ซึ่งการแข่งขันส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงดึก ส่งผลต่อการนอนหลักพักผ่อนและการเรียนให้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และยังอาจเปิดโอกาสให้ดื่มสุราหรือเสพยาเสพติดในระหว่างดูการถ่ายทอดสด
สำหรับข้อเสนอแนะเพื่อเฝ้าระวังปัญหาพนันบอลที่อาจจะเกิดขึ้น สถานศึกษาควรกวดขัน เฝ้าระวังพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยพิจารณาจากพฤติกรรมด้านการศึกษา การมาเรียนสาย สภาพร่างกายและสมาธิขณะเรียน และพฤติกรรมการจ่ายเงินของเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญให้เวลากับลูก กวดขันดูแลค่าใช้จ่ายของลูกให้มากขึ้น ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องกวดขันและเฝ้าระวังไม่ให้มีการเล่นพนันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะเยาวชนที่อาศัยอยู่ในหอพัก โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจากปัญหาการพนัน รวมทั้งผลกระทบอื่นที่จะตามมา
 
21 มิถุนายน 2553 , 16:07 น. , อ่าน 1155  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่