แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งเต็นท์ให้บริการนักท่องเที่ยวรับเทศกาลสงกรานต์

  
     นายพรธรรม แย้มพลอย นายช่างแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 เปิดเผยว่า กรมทางหลวงและทางหลวงชนบท ได้จัดมาตรฐานวิศวกรรมจราจรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเตรียมพื้นที่ ซ่อมแซมทางชำรุด ตัดหญ้าถางป่าบริเวณจุดตัด ทางแยก ทางโค้ง ติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน หมุดสะท้อนแสง ตีเส้นจราจร ให้ติดตั้งป้ายเตือนและปรับพื้นถนนให้ใช้การได้ และประสานงานกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างให้หยุดดำเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์และคืนพื้นผิวจราจรชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรไปมา โดยมีการตั้งเต็นท์บริการ บริเวณริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ กิโลเมตรที่35+800 สายเชียงใหม่-ลำปางและบริเวณถนนสายเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด กิโลเมตรที่20+200 ติดตั้งไฟฟ้า เพิ่มแสงสว่าง ทั้งนี้เพื่อรองรับปริมาณการจราจรทั้งขาเข้าและขาออกที่สูงขึ้นมาก (ทั้งนี้จากสถิติพบว่ามีรถเข้าออกเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์สูงถึงวันละ 60,000 คัน ขณะที่รถเข้าออกเชียงใหม่เชียงราย 40,000 คันต่อวัน) ซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในทุกเทศกาล ในการนี้จะตั้งเต็นท์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวนั้นจะตั้งในริมถนนฝั่งขาเข้าเมืองเชียงใหม่ในช่วงระหว่างวันที่ 7-13 เมษายน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ ส่วนในช่วง 14-17 เมษายน 2549 จะย้ายไปอยู่ฝั่งขาออกเมืองเชียงใหม่เพื่อส่งนักท่องเที่ยวกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ โดยเต็นท์บริการนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่พยาบาล โดยในเต็นท์จะมีบริการแจกผ้าเย็น กาแฟ ยารักษาโรค ให้คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่จัดนักเรียนตั้งจุดให้บริการตรวจ เช็คสภาพรถแก่ผู้เดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับผู้ประสบเหตุยังมีรถให้บริการ โดยประชาชนผู้ประสบเหตุโทรศัพท์แจ้งได้ที่หมายเลข 0-5326-0676 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-5326-0324 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
, อ่าน 1162  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – จิระศักดิ์ - นงนภา สวท.เชียงใหม่