เทศบาลนครเชียงใหม่นำหินภูเขาไฟใส่น้ำในคูเมือง เพื่อทำตะกอนแขวนลอยให้น้ำใส ต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์

  
     นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะสื่อมวลชนตรวจสอบน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ส่งตัวอย่างน้ำน้ำจาก 20 จุดรอบคูเมืองจำนวนวันละ 100 ตังอย่าง ส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจติดต่อกัน 5 วัน พบว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือค่า ph ของน้ำในคูเมืองเชียงใหม่มีค่าระหว่าง 6.7-7.2 ผลการตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย ไม่มีเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค ประกอบกับได้มีการทดลองนำเครื่องจักรปั่นน้ำและนำดินภูเขาไฟมาทดลองจัดการตะกอนแขวนลอยของน้ำในคูเมือง เพื่อให้น้ำตกตะกอนเมื่อใส่ไปนาน 20 ชั่วโมงติดต่อกัน โดยดินภูเขาไฟดังกล่าวนั้นเป็นแคลเซียม ไม่มีพิษต่อร่างกาย จึงมั่นใจได้ว่าน้ำในคูเมืองมีความสะอาดพอที่จะใช้เล่นน้ำสงกรานต์ ขณะนี้รอบคูเมืองเชียงใหม่ได้มีการปล่อยน้ำจนเต็มคูเมือง และปีนี้น้ำจะลึกกว่าทุกปีประมาณครึ่งเมตร เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ติดป้าย และนำทุ่นลอยน้ำเตือนประชาชนเพื่อป้องกันประชาชนลงเล่นน้ำในช่วงที่น้ำลึก ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน เป็นต้นไปจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัครประจำอยู่ในจุดต่าง ๆ รอบคูเมืองกว่า 500 นายเพื่ออำนวยความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วย
 
, อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ –นงนภา สวท.เชียงใหม่