สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการรวมพลังสร้างจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนจังหวัดเชียงใหม่

  
     นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ตามโครงการสร้างจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย 3 ม 2 ข 1 ร เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุรวมทั้งรณรงค์ความปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกให้กับเยาวชนและประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์จำนวนมาก ทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรณรงค์จะได้ผลมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวเชียงใหม่เป็นสำคัญ
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีการเดินรณรงค์จากบริเวณข่วงประตูท่าแพยังลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์กลางเมืองเชียงใหม่ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
 
, อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม