นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาถึงเชียงใหม่แล้ว โดยกรมการขนส่งทางบกได้เสริมรถโดยสารประจำทางเพิ่มขึ้นเพื่อรองผู้โดยสาร ยืนยันจะไม่มีประชาชนตกค้างอย่างแน่นอน

  
     ที่สถานีโดยสารรถประจำทางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาถึงเชียงใหม่แล้ว ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกได้มีการเสริมรถวันละ 30 เที่ยวเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน จากปกติจะมีรถทั้งหมด 75-80 เที่ยว/วัน แต่ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 115 เที่ยวทุกวันตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นเพราะเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันนาน ซึ่งคนจะเดินทางมาเที่ยวและกลับภูมิลำเนามากที่สุด นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจากการคาดการณ์ประชาชนจะเดินทางมาถึงเชียงใหม่ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายนนี้มากที่สุด ในขณะที่กรมขนส่งทางบกยังได้มีการเสริมรถโดยสารไม่ประจำทางขึ้นอีก 80 เที่ยว และรถโดยสารประจำทางที่เสริมได้มากถึง 140 เที่ยวต่อวันหรือเพิ่มรถเป็นเท่าตัวจากวันปกติ ในวันที่ 15-17 เมษายนนี้ ได้มีการเสริมรถขาล่องเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเดินทางกลับของประชาชน โดยยืนยันว่าประชาชนที่มาเชียงใหม่จะสามารถเดินทางกลับได้ทั้งหมด โดยไม่เหลือคนตกค้าง ทั้งนี้คาดการณ์ประชาชนจะใช้สถานีขนส่งเชียงใหม่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้สูงถึง 100,000 คน สำหรับในส่วนของรถจากเชียงใหม่ไปยังจังหวัดในภาคเหนือนั้นขณะนี้รถเชียงใหม่-เชียงรายขาออกซึ่งมีวันละ 80 คัน มีผู้จองตั๋วโดยสารเต็มหมดแล้ว และได้จัดรถเสริมอีก 40 คัน รถออกทุก 15 นาที ส่วนจังหวัดเชียงใหม่-น่านนั้นได้จัดรถเสริมในช่วงกลางคืนซึ่งเคยมีวันละ 2 คันเป็นวันละ 22 คัน เพื่อรองรับผู้โดยสารจำนวนมากในขณะนี้ โดยพบว่าผู้ประกอบการรถโดยสารเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอนก็ขอเสริมรถด้วยเช่นกัน ขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถแจ้งปัญหาได้ทางสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
, อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ - จิระศักดิ์ สวท.เชียงใหม่