จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิต 9 คน และผู้บาดเจ็บ 94 คน แล้ว ส่วนใหญ่มาจากผู้ขับขี่จักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อคและเมาสุรา

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าห้วง 10 วันอันตรายของเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ จนถึงวันที่ 13 เมษายน 2549 จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 9 ราย และบาดเจ็บ 94 ราย ส่วนใหญ่มาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกกันน็อค และเมาสุรา ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาระยะเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกวดขัน จับกุมผู้กระทำผิดกฎจราจร และบังคับใช้มาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร.อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะได้ออกตรวจเยี่ยมตามจุดตรวจต่าง ๆ และเต้นท์บริการนักท่องเที่ยว โดยคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมที่จุดตรวจดอนปิน อำเภอหางดง ซึ่งเป็นจุดตรวจที่บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอยู่ประจำ ในเต็นท์มีบริการแจกกาแฟ ผ้าเย็นและยารักษาโรคเบื้องต้นฟรี
 
, อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – กัญญ์ชลิกา สวท.เชียงใหม่