ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ระดมเจ้าหน้าที่กว่าพันนายควบคุมความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้นดูแลกวดขันผู้เมาสุรา

  
     พลตำรวจตรีจิรุจน์ พรหมโมบล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงมาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ 1,015 นาย แบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของงานป้องกันอุบัติจราจรโดยได้ตั้งจุดตรวจไว้มากถึง 49 จุดรอบเมืองเพื่อสำหรับตรวจจับความเมาของผู้ขับขี่ในเมืองและตามหมู่บ้าน อีกทั้งจัดตั้งชุดตรวจความเร็ว 41 ชุด เพื่อควบคุมให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรและลดอุบัติเหตุ นอกจากนี้มีส่วนของการดูแลความสงบเรียบร้อยของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในรายที่เมาสุรา เพราะสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเมาสุราและไม่สามารถครองสติได้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่า ปีนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ประสานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ว่าให้ควบคุมไม่ให้มีการขายสุราในเขตคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งหากตรวจพบจะดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย อีกทั้งกระบอกฉีดน้ำแรงดันสูงก็เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับสงกรานต์ที่เชียงใหม่ เพราะจะก่อให้เกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยว ทั้งนี้มั่นใจว่าตำรวจสามารถควบคุมความสงบเรียบร้อยให้นักท่องเที่ยวได้อย่างไม่มีปัญหา
 
, อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่