นักท่องเที่ยวยังคงเล่นน้ำสงกรานต์ที่เชียงใหม่อย่างแน่นขนัด ขณะที่บางส่วนเริ่มทยอยไปซื้อของกินของฝากเตรียมตัวกลับบ้านแล้ว

  
     ที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะรอบคูเมือง และข่วงประตูท่าแพ ประชาชนได้นำรถบรรทุกน้ำและคนออกไปเล่นสาดน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างมาก ขณะที่วันนี้มีพิธีแห่ไม้ค้ำสลี หรือไม้ค้ำต้นโพธิ์ ไปยังวัดต่าง ๆ บนถนนท่าแพ เพื่อเป็นการค้ำจุนบวรพระพุทธศาสนา มีประชาชนร่วมขบวนจำนวนมากเช่นกัน วันนี้พบว่าประชาชนจำนวนมากเริ่มออกไปจับจ่ายซื้อหาของฝากไปฝากบรรดาญาติมิตร ส่งผลให้สถานที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองเช่นตลาดวโรรส ตลาดต้นลำไย ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง หมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง แน่นขนัดไปด้วยนักท่องเที่ยว
 
, อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่